Anunturi

06.12.2021 – PV SELECTIE DOSARE

10.11.2021 – Anunt concurs

04.06.2021 – ANUNT MEDIU

25.05.2021 – pv rezultate finale

25.05.2021 – pv rezultate proba interviu

25.05.2021 – pv rezultate proba scrisa promovare

18.05.2021 – PV selectie dosare

13.05.2021 – Invitatie de participare pentru execuţie obiectiv: EXTINDERE PENTRU INFIINTARE GRUPURI SANITARE LA SCOALA NR. I SAT CHIRAFTEl, COMUNA MASTACANI, JUDETUL GALATI

26.04.2021 – Anunt examen promovare

05.10.2020 – UAT COMUNA MĂSTĂCANI, JUDEȚUL GALAȚI, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “EXTINDEREA SURSEI DE APĂ PRIN REALIZAREA A DOUĂ FORAJE ȘI CONDUCTA DE ADUCȚIUNE  ÎN COMUNA MĂSTĂCANI, JUDEȚUL GALAȚI”, propus a fi amplasat în COMUNA MĂSTĂCANI, JUDEȚUL GALAȚI.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului A.P.M Galați, apmgl.anpm.ro secțiunea Reglementări – Acordul de mediu-Documentații procedura EIA și EA – Memorii de prezentare 2020 și la sediul UAT Comuna Măstăcani. Observațiile publicului se primesc pe adresa de e-mail office@apmgl.anpm.ro.